آفتاب

طرح فرش خاکی هرمز بر ساحل این جزیره نقش بست

طرح فرش خاکی هرمز بر ساحل این جزیره نقش بست

پس از جمع آوری بیش از هفتاد طیف خاک رنگی از مناطق مختلف جزیره زیبای هرمز، طرح فرش خاکی با مساحت حدود ۱۶۰۰ متر مربع، توسط گروهی از هنرمندان هرمزگانی بر خاک این جزیره، نقش بست.

کد N652865

وبگردی