آفتاب

هیچ تهیه‌کننده‌ای جرات نداشت «پایان نامه» را تولید کند!

هیچ تهیه‌کننده‌ای جرات نداشت «پایان نامه» را تولید کند!

روح‌ا.. شمقدری می‌گوید: به ما اطلاع داده شد فیلمنامه‌ای هست با درونمایه سیاسی که کارگردانی به نام حامد کلاهداری می‌خواهد آن را بسازد اما هیچ تهیه‌کننده‌ای نیست که جرات کند پشت این فیلمنامه بایستد و روند تولید آن را پیگیری کند اما موسسه مرآت هنر با بررسی‌های بسیار تهیه آن را برعهده گرفت.

کد N632449

وبگردی