درآمدهای مالیاتی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال قبل از آن ۲۹.۶ درصد رشد داشت و به ۷۷۳ میلیارد دلار رسید.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، وزارت دارایی چین اعلام كرد: در نیمه نخست سال ۲۰۱۱، درآمدهای مالیاتی از شركت‌ها در این كشور ۳۸.۳ درصد، مالیات‌های فردی ۳۵.۴ درصد و مالیات‌های مصرفی ۲۰.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، عوارض گمركی نیز ۳۲.۱ درصد و مالیات‌های املاك ۲۴.۴ درصد افزایش یافته است.

وزارت دارایی چین در طی ماه‌های ژانویه تا ژوئن، مالیات‌های سنگینی به منظور تقویت رشد اقتصادی این كشور و افزایش درآمدهای شركت‌ها وضع كرد.

به نظر تحلیلگران، رشد سریع اقتصادی چین و درآمدهای مالیاتی سنگین دولت به جلوگیری از خطرهای بالقوه تجمع بدهی‌های دولت كمك خواهد كرد.

اقتصاد چین در ۳ ماهه دوم۲۰۱۱، بیش از انتظار و با ۹.۵ درصد رشد روبرو بوده است. انتظار می‌رود با وجود سیاست‌های ریاضتی در ۳ ماهه‌های آتی این رشد ثابت بماند.