این بار بیگانگان هستند كه انگشت اتهام را به سوی آموزش و پرورش گرفتند؛ آنها با پخش فیلمی كوتاه و پُر ابهام از تنبیه دو دانش‌آموز توسط معلمی جوان، به وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران و وضعیت ناسالم نظام آموزش و پرورش ایران پرداختند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، ماجرای تنبیه بدنی دانش‌آموزان به امروز و دیروز ختم نمی‌شود بلكه قدمتی از زمان تشكیل مكتب‌خانه‌ها و آموزش كودكان دارد. از همان زمان كه دانش‌آموزان را به خاطر هر نوع اشتباهی به فلك می‌بستند و حتی این فلك بستن‌ها به ترك تحصیل بسیاری از كودكان انجامید.

از آن زمان تاكنون نیز بحث تنبیه بدنی وجود دارد و به رغم رشد تكنولوژی و توجه بیش از پیش به كودكان در آموزش، باز هم پرونده تنبیه‌بدنی بسته نشده است و هنوز هم كه هنوز است شاهد تنبیه بدنی در برخی از مدارس هستیم.

كمتر كسی است كه خاطره‌ای از تنبیه‌بدنی در مدارس نداشته باشد و گاهی به عنوان بدترین روزهای زندگی از آن یاد نكند. تنبیه‌بدنی در این دوره حتی به جراحت‌های بسیار شدید و مرگ دانش‌آموزان نیز انجامیده است.

مسئولان وزارت آموزش و پرورش هربار در پاسخ به رویدادهای صورت گرفته درباره تنبیه‌بدنی دانش‌آموزان با بیان اینكه «با اینگونه اقدامات برخورد می‌شود»، واكنش نشان می‌دهند اما باز هم در گوشه‌ای دیگر از كشور ماجرای تلخ تنبیه‌بدنی و تأثیر نامطلوب آن منتشر می‌شود.

این بار ماجرای تنبیه بدنی توسط رسانه‌های خودی مطرح نشده است بلكه بیگانگان هستند كه انگشت اتهام را به سوی آموزش و پرورش گرفتند؛ آنها با پخش فیلمی كوتاه از تنبیه دو دانش‌آموز توسط معلمی جوان، به وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران و وضعیت ناسالم نظام آموزش و پرورش ایران پرداختند.

جدا از ماجرای تنبیه‌بدنی كه در كشور وجود دارد و نباید نادیده گرفت، چندین علامت سؤال است كه در برابر این ماجرا وجود دارد و آن اینكه چرا این تصاویر مصنوعی است؟ چرا كودكان در برابر سیلی‌های معلم، هیچ عكس‌العملی نشان نمی‌دهند؟ چرا كسی گریه و زاری نمی‌كند؟حتی دانش‌آموزان در برابر سیلی خوردن از یكدیگر صبوری به خرج می‌دهند.

آنچه نباید نادیده گرفت این است كه اگر كودك هر روز هم تنبیه‌بدنی شود، باز هم در برابر تنبیه‌بدنی واكنش نشان می‌دهد و سعی در توجیه عمل خود یا التماس برای تنبیه‌ نشدن می‌كند و اینگونه نیست كه بدون هیچ عكس‌العملی تنبیه شود.

نكته جالب‌تر اینكه، فردی در حال فیلمبرداری از این واقعه است؛ اینكه در آن مدرسه كه به نظر می‌آید روستایی باشد، دانش‌آموزی در حال فیلمبرداری از صحنه تنبیه‌بدنی همكلاسی‌هایش باشد، به نظر طنزی بیش نباشد پس فردی به جز دانش‌آموزان در حال فیلمبرداری از واقعه است و پرسش اینجاست كه چه كسی در حال فیلمبرداری است؛ مدیر یا معلمان دیگر، شاید هم والدین دانش‌آموزان!

باز هم نكته جالب اینكه نه معلم و نه دانش‌آموزان به این فیلمبرداری توجه نمی‌كنند و بیشتر به نظر می‌آید كه از قبل آگاه شدند كه فیلمی از آنها تهیه می‌شود؛ از سوی دیگر این فیلم در زمان تعطیلی مدارس و در یك كلاس تقریباً خالی منتشر شده است.

آنچه مسلم است، تنبیه بدنی اقدامی بسیار ناپسند از سوی هر فردی است كه انجام می‌دهد اما اینكه برخی با تهیه یك فیلم، به دنبال نشان دادن جو متشنج از فضای آموزش و پرورش ایران باشند، بحث دیگری است.

به نظر می‌آید مسئولان وزارت آموزش و پرورش به خصوص روابط عمومی این وزارتخانه باید در رصد اخبار آموزش و پرورش در رسانه‌ها سرعت خود را افزایش دهند و با اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف درباره اخبار منتشره، ضمن تأیید یا تكذیب این دست از موضوعات، به پرسش‌ها و نگرانی‌های جامعه از فضای آموزش و پرورش پاسخ دهند.