اعتیاد به بازی های رایانه ای منجر به افسردگی، مشکلات اجتماعی و افت تحصیلی کودکان می شود.

به گزارش گروه علمی پژوهشی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" به نقل از medicalnwestoday پژوهشی که توسط تیم آسیب شناسان سنگاپوری بر روی بیش از ۳۰۰۰دانش آموز صورت گرفته به نظر می رسد که اعتیاد به بازی های رایانه ای منجر به افت تحصیلی در مدرسه و مشکلات جدی روانی از جمله افسردگی، اضطراب و ترس از اجتماع در کودکان می شود در واقع این مساله تبدیل به یک معضل جهانی شده است.

جنتایل گفت: این بازی ها باعث ایجاد افزایش کودکان معتاد در جامعه می شود.

او افزود: میزان استفاده از بازی های رایانه ای به فرهنگ وابستگی دارد در نتیجه بروز افسردگی ناشی از این بازی ها نیز در جوامع مختلف متفاوت است.

بعنوان مثال کودکان سنگاپوری بیشتر از کودکان آمریکایی از این بازی ها استفاده می کنند در نتیجه بیشتر در معرض افسردگی و مشکلات پاتولوژیکی هستند.