آفتاب

عباس مخبر ویراست جدید دو ترجمه‌اش را چاپ می‌كند

عباس مخبر ویراست جدید دو ترجمه‌اش را چاپ می‌كند

عباس مخبر ویراست جدید دو كتابش را منتشر می‌كند. او همچنین «معنای زندگی»، «كتاب فیلسوفان مرده» و «صد شعر عاشقانه‌ی‌ ژاپنی» را در حال ترجمه و آماده‌سازی برای چاپ دارد.

کد N609563

وبگردی