مسعود ده نمکی در آخرین پست خود در توضیح مراحل فیلمبرداری اخراجیها ۳ در وبلاگش نوشت: چند روز پش تلوزیون فرانسه گزارشی از پشت صحنه ساخت اخراجی ها تهیه کرد.

ده نمکی معتقد است سبک فیلمبرداری اخراجیها برای فرانسوی ها خیلی جالب بوده و آنها سختی کار را با توجه به لوکیشن شهری آن درک کردند و بیشتر از همه ابراز محبت و لطف مردم به عوامل فیلم توجه آنها را جلب کرده بود.

همچنین ده نمکی در مورد نقش امین حیایی و اکبر عبدی در اخراجیها ۳ توضیح داده است. این دو قرار است بوقچی های حاجی گرینف باشند.

اکبر عبدی به خاطر یک لقمه نان حاضر به خدمت در هر ستادی است حتی ستاد حاجی گرینف!