ستاد جشنواره اسامی گروههای پذیرفته شده برای اجرا در بخش رقابتی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را اعلام کرد.

اسامی گروههای راه یافته به بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر به تفکیک شاخه های مختلف به این شرح اعلام شده است:

موسیقی کلاسیک ایرانی

«دوسار» به سرپرستی علیرضا گلشن از شیراز - «نجوا» به سرپرستی آرشام خرسندپور از کرمانشاه - «دلکش اهواز» به سرپرستی محمد اسماعیل علیزاده از اهواز - «خموش» به سرپرستی محمد ذاکر حسین از شیراز - «پاسبان حرم دل» به سرپرستی سیاوش اسماعیلی از کرج - «نو آوا» به سرپرستی ناصر نیکوئی از تهران - «فانوس» به سرپرستی مهرداد جندقیان از اصفهان - «مثنوی» به سرپرستی سعید فهیمی از تهران - «رها» به سرپرستی مهدی تیموری از قزوین - «گروه سنتی فرهنگسرای بهمن» به سرپرستی حسین روزبهانی از تهران - «رست» به سرپرستی سروش کمالیان از تهران - «آوای فاخته» به سرپرستی رضا عباسی از همدان.

موسیقی کلاسیک غیر ایرانی

«کوارتت زهی کادانس تبریز» به سرپرستی مهدی نوبری از تبریز - «نوماه» به سرپرستی نگار افاضل از تهران - «آنسامبل جوان» به سرپرستی میلاد عالمی از تهران - «کوارتت زهی زروان» به سرپرستی لاله فلاح پسند از تهران - «ارک» به سرپرستی محمدعلی صفدرزاد تنها از تبریز - «لاویتا» به سرپرستی فرشاد فولادوند از تهران - «ارکستر زهی هنگام» به سرپرستی روزبه تابنده از شیراز

آوازجمعی(کر)

«کر پاسارگاد» به سرپرستی حامد فقیهی از شیراز - «کر مهر وطن» به سرپرستی مسعود نکویی از کرمان - «گروه آوازی سونات» به سرپرستی محسن بافنده از ساری – «کر ملل» به سرپرستی دونا قوامی تهرانی از تهران - «کر فرهنگسرای اندیشه (دیسونانس)» به سرپرستی مهدی جاور از تهران - «آوای باران» به سرپرستی سارا جلائی از اصفهان - «کر فرهنگسرای بهمن» به سرپرستی بابک میلانی از تهران .

بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تاریخ دوم تا هشتم اسفند ماه برگزار می شود.