جمعی از مراجع عظام تقلید نظر فقهی خود را درباره‌ی حکم شرعی «غسل میت با دستگاه‌های مکانیزه و بدون دخالت انسان» بیان کردند.

متن کامل سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، نوری همدانی، حسینی‌زنجانی و علوی گرگانی، به این شرح است:

سوال: نظر حضرتعالی درباره حکم شرعی «غسل میت با دستگاه‌های مکانیزه آن هم بدون دخالت انسان» که اخیرا در برخی از غسال‌خانه‌ها رواج یافته است چیست؟

پاسخ آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی:

کفایت از غسل میت نمی‌کند.

پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

در صورتی که تمام شرایط شرعیه مراعات شود و دستگاه به فرمان شخص مسلمانی کار کند مانعی ندارد.

پاسخ آیت الله‌العظمی صافی گلپایگانی:

در فرض سوال بنا بر احتیاط واجب، کفایت نمی‌کند.

پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی:

اگر نیت و قصد قربت را مسلمان انجام دهد و سوییچ دستگاه را مسلمان بزند، اشکال ندارد.

پاسخ آیت‌الله‌العظمی حسینی زنجانی:

غسل میت واجب کفایی است و قصد قربت در انجام آن لازم است. با اذن ولی و با مراعات شرایط غسل مکانیزه انجام می‌شود و قصد قربت را مباشر دستگاه می‌کند؛ چه مباشر ولی باشد یا غیر ولی البته با اذن ولی.

پاسخ آیت الله‌العظمی موسوی اربیلی:

اگر به نحوی باشد که عرفا صدق کند که انسان میت را غسل داده اشکال ندارد.