تصاویر زیر، عکس های یادگاری یک نظامی آمریکایی در افغانستان است که در حال کشتن یک نوجوان ۱۵ ساله افغانی است. وی عضو گروهی از نظامیان آمریکایی است که به آنها عنوان تیم مرگ (kill team) داده شده است.