مسئول كارگروه تحول اداری اداره كل امور جوانان استان تهران گفت: این اداره طرح‌ها و برنامه‌هایی را در خصوص توانمند‌سازی كاركنان دستگاه‌های اجرایی در نظر دارد كه با عضویت در كمیته تخصصی توانمند‌سازی منابع انسانی استانداری تهران می‌تواند جهت ارتقاء این امر مؤثر واقع شود.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی اداره كل امور جوانان استان تهران، حمید‌رضا تقی‌پور اظهار داشت: كمیته تخصصی توانمند‌سازی منابع انسانی استان تهران كه در ذیل كارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری فناوری اطلاعات استان تشكیل شده است ۱۰ عضو دارد كه اداره كل امور جوانان استان تهران نیز به تازگی به عضویت این كمیته در آمده است.

وی با اشاره به وظایف اعضای این كمیته بیان داشت: اداره كل امور جوانان استان تهران در نظر دارد در برنامه‌های آتی این كمیته، طرحی را با عنوان توانمند‌سازی مدیران جوان استان نیز مطرح كند.

مسئول كارگروه تحول اداری اداره كل امور جوانان استان تهران اظهار داشت: این كمیته در راستای تحقق اهداف خود، اقداماتی از جمله تدوین مدل توانمند‌سازی منابع انسانی ویژه دستگاه‌های اجرایی استان، فرهنگ‌سازی مناسب در خصوص ارتقاء سطح آگاهی دستگاه‌های اجرایی، ارسال مدل اجرایی بومی تدوین شده به دستگاه‌های اجرایی به منظور استعلام نظر انجام داده است.

وی در ادامه تصریح كرد: تصویب اجرای مدل برای دستگاه‌های اجرایی پایلوت در كارگروه تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات استان، تدوین آئین‌نامه كمیته تخصصی توانمند‌سازی، منابع انسانی و انتخاب اعضاء كمیته از برترین‌های استان در زمینه توانمند‌سازی از دیگر اقدامات این كمیته در خصوص ارتقاء تحول اداری دستگاه‌های اجرایی استان تهران بوده است.