كتاب «ويولن پرويز ياحقي» از مجموعه‌ي «موسيقي‌دانان ايراني» تدوين شد.

مهران حبيبي‌نژاد‌ در حال تدوين مجموعه‌ي آثاري با عنوان «موسيقي‌دانان ايراني» است كه جلد اول آن با عنوان «ويولن پرويز ياحقي» براي چاپ آماده شده است و به زودي براي دريافت مجوز نشر ارائه مي‌شود.

او اين مجموعه را مانند دايرة‌المعارف خواند و گفت: اين كتاب‌ها مانند يك دايرة‌المعارف تحليلي و توصيفي درباره‌ي هنرمندان موسيقي است.

اين مجموعه اتفاقاتي را كه در رشد موسيقايي اين هنرمندان اثر داشته است، روايت مي‌كند و جلد اول آن به زندگي و آثار پرويز ياحقي - آهنگ‌ساز و نوازنده‌ي ويولن - مي‌پردازد.

«موسيقي‌دانان ايراني» قرار است توسط نشر اشاره منتشر شود.

حبيبي‌نژاد پيش‌تر نيز كتاب زندگي و آثار موسيقي‌داناني چون «محمدرضا شجريان»، «حسين عليزاده»، «پرويز مشكاتيان» و «حبيب‌الله بديعي» را منتشر كرده است.