مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان ابنکه در فرم اشتراک خطوط تلفنی مخابرات مشترک متعهد شده است که در صورت بدهی مخابرات سایر امکانات ارتباطی وی را قطع کند گفت: امکانات مخابراتی تنها دو درصد از مشترکان به دلیل بدهی قطع شده است.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قطع سایر خطوط ارتباطی مشترکان مخابرات به دلیل بدهی یکی از خطوط گفت: شرکت مخابرات ایران مطابق با قرارداد فی مابین مشترک و مخابرات به عنوان سرویس دهنده عمل می کند و چنانچه مشترکان در زمان خرید خطوط مخابراتی نسبت به بندهای این قرارداد متعهد شده باشند باید از آن تبعیت کنند.

وی با بیان اینکه در فرم اشتراک خطوط مخابراتی ۱۲ بند وجود دارد ادامه داد: در یکی از بندهای این قرارداد مشترک موظف به تبعیت از تعرفه های مخابراتی شده است و اعلام کرده که در آینده هر تعرفه ای که مخابرات تصویب کند از آن تبعیت خواهد کرد.

همچنین مشترک موافقت کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی، مخابرات سایر امکانات مخابراتی وی را قطع کند تا این بدهی وصول شود و در صورتیکه از این طریق نیز این مبلغ بدهی وصول نشد طبق مقررات مخابرات حق دارد از سایر اموال وی برداشت کند.

فیضی گفت: در صورتی که این فرم از سوی مشترک امضا شده باشد و در متن فرم موافقت خود را با این بند اعلام کرده باشد مخابرات می تواند به دلیل بدهی یک خط ارتباط سایر خطوط وی را قطع کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این بند از مفاد قرارداد شرکت مخابرات ایران حدود یک سال است که اجرایی می شود به مهر گفت: تعداد ارتباطاتی که به دلیل بدهی یک خط قطع شده است آنچنان چشمگیر نیست و تنها امکانات مخابراتی دو درصد مشترکان به این دلیل قطع شد که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کردند.

برای مثال در این اقدام، شرکت مخابرات ایران به دلیل بدهی خط تلفن ثابت مشترک، ارتباط تلفن همراه وی را قطع می کند تا مشترک برای پرداخت بدهی خود اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات در این مورد اعلام کره است: قطع سایر خطوط ارتباطی مشترکان مخابرات به دلیل بدهی یکی از خطوط در دستور کار بررسی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد که نتیجه آن بعد از نهایی شدن به مخابرات ابلاغ می شود.

طبق آخرین آمار ارائه شده هم اکنون شرکت مخابرات ایران حدود ۲۵ میلیون مشترک تلفن ثابت و بیش از ۳۱ میلیون مشترک تلفن همراه دارد.