آفتاب

در رفاقتم با دایی،شكی نیست

در رفاقتم با دایی،شكی نیست

من ندیده‌ام آقای پروین در مورد مسائل فنی حرفی بزند. او فقط تیم را تمرین می‌دهد و مسائل فنی را زیر نظر می‌گیرد. به نظر من پیروانی تیم را هدایت می‌كند و مسائل فنی تیم زیر نظر او است .

کد N600372

وبگردی