معاون فرهنگی امور مجلس و استان های سازمان ملی جوانان ازدواج را مورد تاکید اسلام دانست که زمینه آرامش معنوی زوجین را ممکن می سازد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری، معاون فرهنگی امور مجلس و استان های سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه قرآن کریم برای تمام شئون و امور زندگی فردی و اجتماعی انسانها برنامه دارد به خبرنگار شبستان گفت: با نگاه به قرآن کریم می بینیم که تاکیدات متعددی در قرآن کریم به اهمیت بحث ازدواج شده است.

وی با اشاره به اینکه در مبانی اعتقادی ما تاکید بر تحکیم و تشکیل کانون گرم خانواده شده است افزود: در عصر حاضر مکاتب غربی به دنبال روش هایی برای فروپاشی کانون های خانواده هستند.

حجت الاسلام اکبری با استناد به آیه ۱۸۹ سوره اعراف که در آن خداوند فرموده: خداوند شما را از نسل واحد و همسری از جنس خودتان آفریده تا در کنار هم به آرامش و آسایش برسید، ادامه داد: با توجه به این آیه می فهمیم که محصول ازدواج رسیدن آرامش و آسایش است که باید از خداوند کمک گرفته شود تا این کانون شکل بگیرد.

معاون فرهنگی امور مجلس و استان های سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه در سوره روم نیز خداوند می فرماید: از نشانه های من این است که در کنار شما همسرانی از جنس خود شما، برای شما آفرید تا در کنار هم به آرامش، مودت و رحمت دست یابید افزود: با دقت در این آیه می توان به این نتیجه دست یافت که هدف از زندگی، بقای نسل نیست، بلکه آرامش دو جنس و مکمل هم بودن و مایه شکوفایی، نجات و رشد زن و مرد است در واقع زن و مرد بدون هم ناقص هستند.

وی با تاکید بر اینکه آرامش دو بعد جسمانی و روحانی دارد تصریح کرد: تفسیر غربی ها از کنار هم قرار گرفتن زوجیان تنها آرامش جسمانی است ولی در دین مبین اسلام بعد آرامش روحانی و معنوی بیشتر موردتوجه است.

مودت و رحمت که در قرآن کریم نیز به آن تاکید شده است یعنی اینکه زوجین نسبت به هم ایفای وظیفه کرده و برای رشد، شکوفایی و ارتقای هم تلاش کنند و بعد رحمت هم یعنی اینکه زوجین نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه در مسئله ازدواج زوجین باید به فلسفه این امر توجه داشته باشند، ادامه داد: هدف از ازدواج باید حرکت در مسیر کمال و انتخاب همسری با ارزش باشد زیرا که در سوره بقره نیز آمده است همسران باید لباس یکدیگر باشند یعنی یکدیگر را از انحراف نگهداری و زمینه ارتقای جامعه را فراهم کنند تا جامعه از فساد و بیماری عاری شود.

وی ازدواج را مایه آرامش و ارتقای زوجین در مسیر اجتماعی به سوی کمال و الهی شدن انسان دانست که در قرآن کریم و دین مبین اسلام نیز به آن تاکید فراوانی شده است.