رئیس كل سازمان امور مالیاتی از آغاز مذاكرات با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره سیاست‌های مالیاتی سال آینده خبر داد و اعلام كرد: درآمد مالیاتی كشور در هفت ماه اول امسال از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور كرده است.

علی عسكری درباره درآمد مالیاتی كشور در سال‌جاری اظهار داشت: در شش۶ ماهه نخست امسال در حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم كه فكر می‌كنم این رقم با احتساب مهرماه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.