به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه جلسه شورای اداره کل امروز ۸/۳/۸۹ با حضور اسماعیلی مدیر کل و کلیه پرسنل اداری سالن چلسات اداره کل برگزار شد.

در ابتدا اسماعیلی مدیر کل با ابراز خرسندی از برگزاری همایش رونمایی از منشور اخلاقی و تقدیر از همکاران ستادی در خصوص برگزاری همایش یپبه نحوه احسن در ادامه تقدیری دیگر داشتند در خصوص برگزاری آزمون علمی استخدامی که استان توانسته میزبان شایسته در خصوص برگزاری آزمون مصاحبه استخدامی برای سه استان کرمانشاه ،کردستان وایلام باشد.

در ادامه جلسه ایشان در خصوص برنامه ریزی دقیق جهت ارتقا فعالیتهای ستادی مطالبی را بیان نمودندو متذکر شدند برنامه ریزی صحیح در رسیدن به اهداف نهاد بسیار موثر است.

همچنین در ادامه لزوم اجرای مصوبات شورای اداری را یک مهم در حرکت به سمت همت مضاعف ،کار مضاعف بیان نمودند و خواستار شدند تمام مصوبات جلسه در جلسه بعد باید اجرا شده باشد.و نتایج در جلسات بعدی به صورت مکتوب اراوه شوند.

ایشان همچنین پیگری در برگزاری جلسات انجمن استان و شهرستانها را یک برنامه کلی در اداره بیان نمودندو همچنین لزوم رسیدگی به وصل نیم درصد بدهی شهرداریها را نیازمند پیگری های مداوم و مستمر قلمداد نمودند.

در ادامه نیز هر یک از پرسنل ستادی با ارائه گزارشی از وضعیت واحد

یزدان بهرامی نیا