مردی در حضور قاضی دادگاه مدعی شد كه همسرش عاشق خرید كردن است و این موضوع او را كلافه و بیچاره كرده است.

مردی ۳۵ ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواستی را به قاضی یكی از شعب ارائه كرد.

این مرد در حضور قاضی شعبه ۲۴۰ این مجتمع مدعی شد كه همسرش به او توجهی نمی‌كند و دائم پول‌هایش را خرج می‌كند و عاشق خرید كردن است.

وی ادامه داد: همسرم بسیار ولخرج است و در یك روز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خرج می‌كند و باز هم نالان است.

زن ۲۸ ساله كه در دادگاه حضور داشت، گفت: شوهرم به من خرجی نمی‌دهد و دائم بهانه می‌آورد كه تمام پول‌هایش را من خرج كرده‌ام.

من نفقه خودم را می‌خواهم و به هر چیزی كه قبلاً از پول‌های شوهرم خرج كردم، كاری ندارمو فقط حق خودم را می‌خواهم.

مرد گفت: من هر روز به همسرم خرجی می‌دادم و دیگر خرجی اضافه بر سازمان ندارم. ما یك فرزند دختر ۶ ساله داریم و برای فرزندم هیچ چیزی كم نگذاشته‌ام و برای همسر و فرزندم آرامش و رفاه را فراهم كرده‌ام.

زن گفت: من مداركی دارم كه شوهرم اصلاً به ما خرجی نمی‌داده و من از پدرم خرجی می‌گرفته‌ام.

قاضی رسیدگی كننده پس از بررسی این پرونده، بر اساس مدارك زن، مرد را محكوم به پرداخت نفقه به زن و فرزند كرد.