نشست بررسی آخرین تحولات منطقه خلیج فارس با حضور دکتر پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس بنیاد پژوهشی "یوروسیویک" لندن در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

در این نشست دکتر پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر علی اکبر محمودیان پژوهشگر جغرافیای تاریخی حضور می یابند.

این نشست به مناسب روز ملی خلیج فارس روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل تالار شهیدمطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

نشست بررسی آخرین تحولات منطقه خلیج فارس از سوی انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برپا می شود.