شهردار منطقه یک تهران، شبکه بانکی را پشتیبان قوی و در عین حال معین مدیریت شهری در توسعه شهر دانست.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مهندس محمد احمدی بافنده ضمن مفید خواندن نقش «بانک شهر» در توسعه شهری گفت: «مجموعه عظیم شهرداری تهران که به منزله دولت شهر عمل می‌کند و همواره پروژه‌های بزرگ شهری را در ابعاد ملی وحتی فراملی، اجرا می‌کند، نیازمند بهره مندی از یک ابزار بانکی تخصصی بوده و از این رو فعالیت بانک شهر در ابرشهر تهران می‌تواند متضمن اجرای پروژه‌های شهری باشد. »

او گفت: «بررسی پیشینه و کارکرد بانک‌ها نظیر بانک شهر (CITY BANK) وی درباره آبادانی و توسعه شهرها، نشان می‌دهد مدیریت شهری و حتی شهروندان می‌توانند از تسهیلات و خدمات عرضه شده آنها در راستای اجرای پروژه‌های شهری و رفاه شهروندان به نحو شایسته بهره‌مند شوند.» بافنده با اشاره به حجم بالای گردش منابع مالی در تهران و به ویژه در مجموعه بزرگ شهرداری، گفت: «تعامل بانک شهر با شهروندان و مدیریت شهری می‌تواند به حفظ و افزایش توان مالی هرسه ضلع این مثلث منجر شود. »

شهردار منطقه یک تهران، بانک شهر را یک بازار سرمایه جدید برای شهروندان تحلیل کرد و گفت:

« اولویت کاری بانک شهر که همانا رونق فعالیت‌های شهری و به ویژه پروژه‌های عمرانی است، نوید بخش گردش مطلوب سرمایه‌گذاری شهروندان در این شاخه بانکی است.»

او در ادامه به منابع درآمدی پایدار شهرداری اشاره کرد وگفت: «شرایط عمومی تهران به نحوی است که صرفاً با فروش تراکم مازاد نمی‌توان به اداره شهری کلان همچون ابر شهر تهران بسنده کرد، از این رو براین باوریم که مدیریت شهری با بهره مندی از توان و امکانات با‌نک شهر می‌تواند منبع درآمدی پایدار ی را برای اداره و توسعه و آبادانی شهر متصور شود.»