آفتاب

تاریخ و فرهنگ ارامنه در «فصلنامه فرهنگی پیمان»

تاریخ و فرهنگ ارامنه در «فصلنامه فرهنگی پیمان»

شماره پنجاهم از سیزدهمین سال انتشار «فصلنامه فرهنگی پیمان»، با مقاله‌هایی در زمینه معرفی شخصیت‌ها، تاریخ، ادبیات، كتاب‌شناخت و نوشتارهای تحقیقی دیگر، منتشر شد. این فصلنامه به انتشار مقالات و جستارهایی درباره فرهنگ، هنر و تاریخ ارامنه می‌پردازد.

کد N578136

وبگردی