مزاحم تلفنی كه با راه‌اندازی یك سایت غیراخلاقی از یك دختر جوان اخاذی كرده است، تحت تعقیب پلیس تهران قرار گرفت.

شنبه گذشته دختر جوانی به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران مراجعه و از مردی به اتهام اخاذی شكایت كرد.

شاكی در اظهاراتش به بازپرس مشفق گفت: ۲ هفته پیش مردی با تلفن منزلمان تماس گرفت و گفت، اگر با او ارتباط دوستی برقرار نكنم، با ایجاد مزاحمت برای من و اعضای خانواده‌ام، از ما سلب آسایش خواهد كرد.

وی افزود: به گمان این كه مرد ناشناس مرا با فرد دیگری اشتباه گرفته است، بدون توجه به حرف‌هایش، گوشی تلفن را قطع كردم.

شاكی اضافه كرد: چند ساعت بعد دوباره مرد مزاحم تماس گرفت و گفته‌های قبلی‌اش را تكرار و ادعا كرد اگر به حرف‌هایش توجهی نكنم، تا ۲ ساعت دیگر سایت غیراخلاقی را كه به نام من طراحی كرده، روی شبكه اینترنت راه‌اندازی و خانواده‌ام را دچار دردسر می‌كند.

با شنیدن این حرف‌ها بشدت شوكه شدم و ماجرا را برای والدینم بازگو كردم كه آنها از من خواستند توجهی به حرف‌های مزاحم تلفنی نداشته باشم.

از آن روز به بعد هر شب كابوس می‌دیدم كه مرد مزاحم مشخصات و تصویر مرا روی یك سایت غیراخلاقی قرار داده و منزل پدری‌ام را خانه فساد معرفی كرده است.

● كابوس‌های شبانه واقعی شد

شاكی ادامه داد: این كابوس‌ها هر شب با من همراه بود تا این كه هفته گذشته یكی از دوستانم به من اطلاع داد مشخصات مرا در یك سایت غیراخلاقی مشاهده كرده است.

با شنیدن این حرف‌ها باورم نمی‌شد كه مرد مزاحم تهدیدهایش را عملی كرده است. گریه‌كنان به یكی از كافی‌نت‌های نزدیك خانه‌مان رفتم و در بررسی آن سایت، متوجه شدم گفته‌های دوستم صحت دارد.

دختر جوان در ادامه اظهاراتش گفت: وقتی به خانه بازگشتم، ماجرا را با والدینم در میان گذاشتم و همراه آنها به مركز پلیس مراجعه و از مزاحم ناشناس شكایت كردیم، اما چند روز بعد همان مزاحم دوباره تماس گرفت و تهدید كرد اگر به وی ۶ میلیون تومان نپردازیم، ۴ سایت غیراخلاقی دیگر راه‌اندازی می‌كند.

از ترس این كه او بیش از این برای من و خانواده‌ام ایجاد مزاحمت نكند، تصمیم گرفتیم پول درخواستی‌اش را بپردازیم.

شاكی افزود: آن روز پول درخواستی وی را داخل پاكتی گذاشتم و همراه پدرم به پاركی كه مرد مزاحم نشانی آن را داده بود، برده و روی یك نیمكت گذاشتیم و از آن محل كمی فاصله گرفتیم تا این كه ۱۰ دقیقه بعد مردی كه چهره خود را با شال‌گردن پوشانده بود، پاكت پول را از روی نیمكت برداشت و با یك دستگاه خودروی سواری، متواری شد.

از آن روز به بعد مرد مزاحم، من را تهدید می‌كند كه اگر مبالغ بیشتری به او نپردازیم، به نام زنان خانواده‌ام نیز سایت غیراخلاقی راه‌اندازی می‌كند. با تشكیل پرونده قضایی در این رابطه، بازپرس مشفق، رئیس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۵ تهران، دستور ویژه‌ای را در این باره صادر كرد تا بزودی مزاحم اخاذ شناسایی و دستگیر شود.