معاون كمك های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: سهم جمهوری اسلامی ایران از تجارت جهانی۵۷ صدم درصد است كه برای رسیدن این عدد به یك درصد در مدت ۵ سال، برنامه ریزی كرده ایم.

به گزارش واحد مركزی خبر، كیومرث كرمانشاهی در همایش آشنایی با كنسرسیوم های صادراتی با اشاره به كاهش صادرات غیرنفتی كشور در ۶ ماهه نخست امسال، مسائلی از جمله بحران مالی جهانی، سرمازدگی و خشكسالی را در این امر موثر دانست.

كرمانشاهی با بیان این كه نسبت واردات به صادرات كشور در ۵ سال گذشته ۴ به یك بوده است، گفت: در ۹ ماه امسال، میزان واردات۲/۳۷ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی ۱/۱۸ میلیارد دلار بوده است كه نسبت ۲ به یك را نشان می دهد. كرمانشاهی خاطرنشان كرد: باید به سمتی حركت كنیم كه این نسبت به عدد یك نزدیك شود.