رضا رویگری اخبار منتشر شده در برخی رسانه هامبنی بر اینكه قرار است نقش میرحسین موسوی؛ به عنوان یكی از كاندیدهای ریاست جمهوری را بازی كند، تكذیب كرد.

رضا رویگری در گفتگو با فرهنگخانه اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها را مبنی بر اینكه قرار است در اخراجی ها۳، نقش میرحسین موسوی؛ به عنوان یكی از كاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری را بازی كند، تكذیب كرد و گفت: «هیچكدام از اخبار منتشر شده، صحت ندارد و تمام اخباری كه با تیترهای مختلف در این زمینه به چاپ رسیده اند، تنها زاییده ذهن خودشان است و تنها براساس شنیده هایی كه هیچ منبع معتبری هم نبوده اند، تیتر شدند.»

وی در ادامه عنوان كرد: «قصد ما از ساخت اخراجی ها۳ تولید یك كار كمدی بوده كه به یكسری ماجراهای انتخاباتی كاندیداها در یك فضایی كه اصلا مشخص نیست در ارتباط با چه موضوع و چه فضایی است بپردازیم. حتی زمانیكه برای اولین بار در پشت صحنه می خواستم فضای این كار را به یك انتخابات مشخص نسبت بدهم، آقای ده نمكی عنوان كرد كه نباید به انتخابات خاصی اشاره كنیم.»

رویگری فضای بخشی از اخراجی ها۳ را كه در آن ایفای نقش كرده، اینگونه بیان كرد: «فضای این كار هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری ندارد. من حتی از لغاتی كه در این سیاست بازی ها عنوان می شود، هیچ اطلاعی ندارم چون اصلا آدم سیاسی نیستم. تا جایی كه من در این فیلم بازی داشتم فضای رقابتی این كاندیداها در یك ستاد انتخاباتی به هیچ ارگان ، نهاد و هیچ حزب و یا گروه خاصی مربوط نمی شود. من در این كار برخلاف اخبار منعكس شده در رسانه ها، كاندیدای ریاست جمهوری نیستم و از هیچ سیاستی برای پیاده كردن این موضوع استفاده نكردم. من نقش شخصیت خاصی را بازی نمی كنم و حتی هیچ اشاره ای هم به جریانات سیاسی و انتخابات كاندیدای ریاست جمهوری نداشتم.»

رویگری درباره كاراكتر اكبر دباغ در اخراجی ها۳ گفت: «اكبر دباغ كاراكتر ساده ای دارد كه هر نامزد انتخابی می تواند در هر موضوعی داشته باشد. این شخصیت با یك شناسنامه و خصوصیات اخلاقی خاص، در كار حضور دارد و جزو یكی از كاندیداهای انتخاباتی است. اما باز هم می گویم كه این انتخابات هیچ ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد.»

وی در پایان به احترام متقابل در جامعه انسانی اشاره كرد و گفت: «من به عنوان یك انسان تحت هیچ شرایطی به خودم این اجازه را نمی دهم كه بخواهم به كسی توهین كنم. حتی برای كسانی كه در این جامعه كار خدماتی می كنند به عنوان یك انسان، ارزش زیادی قائلم. اما برخی از این دوستان با انتشار اخبار ساختگی، به ما بی احترامی می كنند. این را هم می گویم كه اگر قرار بود. احترام متقابل نیاز جامعه انسانی است كه متاسفانه برخی از دوستان به این مسئله بی توجه هستند.»