در حالی که طی چند هفته گذشته جنجال بسیاری در خصوص آنچه که«مکتب ایرانی» خوانده شد به سطح رسانه راه یافت ،اخبار بدست آمده از پشت پرده جالب این مکتب و چگونگی راه یافتن آن به حوزه سیاسی کشور حکایت دارد.

شاید بتوان نقطه پیوند شروع خبر شدن مکتب ایرانی را با همایش ایرانیان خارج ازکشور آغاز کرد.رئیس دفتر رئیس جمهور گرچه در این همایش پر رمز و راز سخنانی در خصوص مکتب ایرانی به میان آورد اما پرسش اصلی و اساسی اینجاست که مبدع این تئوری کیست؟.

بنا بر اطلاعات بدست آمده مبدع این تئوری شخصی به نام پروفسور«ریچارد.ن.فرای» با ملیت آمریکایی می باشد که در مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا مشغول به فعالیت می باشد.

نکته قابل توجه این که وی این نظریات را درقالب کتابی به نام «عصر زرین فرهنگ ایران» منتشر کرده و کتاب فوق توسط یکی از انتشارات ایرانی نیز ترجمه به چاپ می رسد.

از دیگرسو ماجرای این مکتب و این کتاب زمانی جالب می شود که بدانیم وی امسال از میهمانان دومین همایش ایرانیان خارج از کشور بوده است.

گفته می شود بیان مکتب ایرانی عاریت گرفته شده از کتاب «عصر زرین فرهنگ ایران» توسط ریچارد .ن.فرای بوده و این نظریه ،بومی نبوده و توسط این فرد مطرح شده بود.

در همین حال مشخص نیست دلیل عاریت گیری رئیس دفتر رئیس جمهور از نظریه یک شخص آمریکایی که در مرکز مطالعات خاورمیانه درآمریکا به فعالیت مشغول بوده و حتی اخباری از پژوهش های ضد ساختار سیاسی کنونی ایران را نیز در پرونده داشته به چه علت می باشد.

تکمیلی: گفتنی است ریچارد فرای همچنین پیش از این کتاب«ایران کبیر،ادیسه قرن بیستم» را به نگارش درآورده بود.این سیر پژوهش وی نشان می دهد که وی کدامین محور را در ایران نشانه گرفته و به دنبال تفکیک سازی در هویت ایرانی می باشد،چیزی که متاسفاته مورد دقت برخی افراد قرار نگرفه است.