کتاب «در چشم توفان» نوشته رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا (سیا) دربردارنده خاطرات «جرج تنت» رئیس پیشین سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) است. «تنت» در نظر افکار عمومی آمریکا و همچنین از نظر مقامات دولت جرج‌ بوش دوم متهم است که نتوانسته است حمله ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک را پیش‌بینی کرده و از وقوع آن جلوگیری کند. وی همچنین متهم است که با انتشار اطلاعات و تحلیل‌های نادرست، دولت آمریکا را برای حمله به عراق و اشغال این کشور تشجیع کرده است.

«تنت» در این كتاب کوشیده است به این اتهامات پاسخ دهد و حتی به این نکته اشاره کرده است که حمله ۱۱ سپتامبر را پیش‌بینی کرده بود اما این مقامات کاخ سفید بودند که قدرت تصمیم‌گیری نداشتند.

«تنت» در این کتاب اطلاعات بسیار خوبی در مورد گردش کار در سیا، ساختار این نهاد و رابطه آن با دیگر نهادهای سیاسی و امنیتی آمریکا ارائه کرده است. وی در این کتاب همچنین به صراحت از زندان‌های مخفی در خارج از آمریكا و اعزام مظنونان خارجی به تروریسم برای بازجویی به این زندان‌ها خبر داده است.

کتاب یاد شده به موضوع مهم دیگری نیز اشاره دارد و آن اینکه بسیاری از رؤسای جمهور و سیاستمداران ارشد آمریکا زمانی را در سیا و یا سازمان‌های مشابه مشغول به کار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به جرج بوش پدر، ال‌گور و دیک‌ چنی اشاره کرد.

نوشته‌های «جرج تنت» تصور عمومی را نسبت به چگونگی اجرای دموکراسی در دولت آمریکا تغییر داده و به خوبی نشان می‌دهد ساختار دیوانسالاری آمریکا به شدت کنترل‌شده است.

این کتاب دارای سه بخش و ۲۵ فصل است و در پایان کتاب نیز گزارش‌های تصویری از برخی جریانات اشاره شده در کتاب به چاپ رسیده است.

كتاب «در چشم طوفان» در ۵۶۰ صفحه، تیراژ ۲ هزار نسخه و بهای ۱۰۰ هزار ریال در غرفه انتشارات سروش در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.