روابط عمومی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد، آیت الله صادق لاریجانی با صدور حکمی "حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی" را به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب کرد.در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، پست مستقلی با عنوان معاونت قضایی وجود نداشت اما دو پست مرتبط در این زمینه وجود داشت، که یکی معاونت حقوقی و توسعه قضایی و دیگری ریاست حوزه نظارت ویژه قوه قضاییه بود.ریاست حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه را دوره هاشمی شاهرودی، "محمود شیرج " و معاونت حقوقی و توسعه قضایی را "علیرضا جمشیدی" به عهده داشت.

آیت الله لاریجانی، رییس جدید دستگاه قضایی چندی پیش، حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی را به سمت "معاون حقوقی و توسعه قضایی" این قوه منصوب کرد.