حسینعلی قاسم زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۸۸ ۸۹ دانشگاه پیام نور تا ۸ آبان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران در گفتگو با فارس با بیان این كه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۸۸ ۸۹ از ۳۰ مهر آغاز و تا ۷ آبان از طریق سیستم جامع گلستان صورت می پذیرد ، افزود: ثبت نام دروس دانشپذیری پذیرفته شدگان مشروط پذیرفته شدگان مشروط كارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور در سیستم جامع گلستان از ۸ صبح امروز فعال می شود.

وی با بیان این كه با پذیرش های جدیدی كه صورت پذیرفته است آمار دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران به ۱۶۰هزار نفر رسیده است ، گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران تحصیل می كنند و آمار دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز تهران با پذیرش های جدید به ۵۰ هزار نفر رسیده است.