تا همین چند سال پیش به محض این‌كه مدتی از ازدواج یك زوج می‌گذشت و آنها بچه‌دار نمی‌شدند، انگشت اتهام همه اطرافیان به سمت زن نشانه می‌رفت، اما با گذشت زمان، نقش پررنگ مردان در این زمینه بیشتر مشخص ‌شده است.

به طوری كه نه‌تنها حدود نیمی از موارد نازایی و ناباروری به مردان بازمی‌گردد، بلكه تحقیقات جدید نشان می‌دهد ناباروری در مردان نسبت به زنان به دلیل مشكلات مختلفی همچون افزایش سن ازدواج و شرایط محیطی و تغذیه‌ای رو به افزایش است.

البته این مشكل همانند دیگر مشكلات، تنها زوج‌های ایرانی را با خود درگیر نكرده است. در واقع ناباروری، هم مردان و هم زنان را در سنین باروری‌ در سراسر دنیا مبتلا می‌كند، هرچند فراوانی آن بدرستی معلوم نیست و از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر متفاوت است. تقریباً ۸ تا ۱۰ درصد زوج‌های جهان، یعنی جمعیتی حدود ۵۰ تا ۸۰ میلیون نفر مشكلات ناباروری دارند كه این میزان در كشور ما ۱۲ تا ۱۵ درصد جمعیت گزارش شده است.خوشبختانه در حال حاضر با به كارگیری روش‌های پیشرفته، بیشتر مشكلات ناباروری قابل درمان هستند، به طوری كه به گفته دكتر ناصر امیر جنتی، عضو هیات علمی پژوهشكده ابن‌سینا، می‌توان ادعا كرد بیشتر مردان به طور بالقوه می‌توانند پدر شوند.دكتر جنتی به پرسش‌های ما درباره ناباروری، دلایل وراهكارهای درمانی پیش روی بیماران پاسخ داده است.

ناباروری در مردان به طور كلی چیست و به چه دلیل ایجاد می‌شود؟

مطابق تعریف WHO ، ناباروری عدم دستیابی به حاملگی در زوجی است كه یك سال از تصمیم‌شان برای فرزنددار شدن بگذرد و طی این یك سال از هیچ روش جلوگیری از بارداری استفاده نكرده باشند. به طور كلی، علل ناباروری مردان عبارتند از: واریكوسل، عفونت دستگاه ادراری تناسلی، علل ایمونولوژی، فاكتورهای اكتسابی و اختلالات مادرزادی (نظیر انسدادها و اختلال عملكرد بیضه)، اختلالات جنسی، اختلالات غدد و علل ناشناخته. در واقع اگر در بررسی‌های پزشكی و بالینی نظیر شرح حال پزشكی، معاینه بالینی و بررسی‌های آزمایشگاهی و هورمونی نكته قابل تاملی یافت نشد، ولی اسپرموگرام اختلالاتی را در تعداد، حركت یا شكل اسپرم نشان دهد، این مردان در گروه علت ناشناخته قرار خواهند گرفت.

از لحاظ میزان درگیری در هر دو جنس با نازایی و ناباروری، سهم كدام‌یك در جامعه ما بیشتر است، زنان یا مردان؟

بررسی دقیق اپیدمیولوژیكی ناباروری در ایران شامل میزان شیوع، سهم هر جنس، علل و توزیع جغرافیایی آن به همت پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی طراحی و در تهران درحال اجراست، ولی مطالعات پراكنده نشان می‌دهد تا حدود۵۰ درصد ناباروری‌ها، فاكتور مردانه همراه با اسپرموگرام مختل دخالت داشته كه می‌تواند به تنهایی علت ناباروری باشد یا به طور مشترك با فاكتور زنانه علت ناباروری در زوج باشد. این میزان سهم داشتن، اهمیت ارزیابی همزمان مرد را در كنار همسرش نشان می‌دهد.

اما ناباروری‌ها با علت مردانه با چه روش‌هایی تشخیص داده می‌شوند؟

روش تشخیص ناباروری با علت مردانه با انجام آزمایش اسپرموگرام شروع می‌شود. ارزیابی اسپرموگرام طبق معیارهای WHO خواهد بود و نتایج آن در تصمیمات درمانی مهم است. اگر نتایج اسپرموگرام طبیعی باشد یك آزمایش كافی است، در غیر این صورت دست‌كم ۲ آزمایش باید انجام شود و در كنار آن ارزیابی بیشتر آندرولوژی صورت گیرد. پس از انجام آزمایش اسپرموگرام و تفسیر درست آن با ۲ حالت مواجه خواهیم بود. یا اختلال در اسپرموگرام است یا نیست.

اگر اسپرموگرام نرمال باشد باید فاكتورهای زنانه، ناباروری ایمونولوژیك یا مقاربت ناصحیح را مد نظر داشت كه اگر این موارد نیز مشكلی نباشد باید به روش‌های كمك باروری متوسل شد. ارزیابی و روش تشخیص در حالتی كه اسپرموگرام دچار اختلال است، بسته به نوع اختلال و روش بررسی متفاوت خواهد بود.

ابزارهای روش بررسی هم از آزمایش‌های هورمونی گرفته تا سونوگرافی ترانس ركتال و بیوپسی بیضه متفاوت هستند. در موارد خاص نیز تست‌های تكمیلی درخواست می‌شود، مثلاً در صورت شك به عفونت دستگاه تناسلی، رنگ‌آمیزی برای گلبول‌های سفید یا كشت مایع منی درخواست می‌شود یا در آزواسپرمی و الیگواسپرمی شدید تست‌های ژنتیكی.

برای این‌كه زوج نابارور از مشكلات خود مطلع شوند باید به مراكز تشخیصی و درمانی مراجعه می‌كنند. مكانیسم ارجاع بیماران به مراكز درمانی چگونه است؟

مكانیسم ارجاع مردان نابارور به مراكز فوق تخصصی به چند شكل است. تمام بیماران آزواسپرم یا الیگواسپرم شدید به این مراكز ارجاع می‌شوند، چون غالباً به درمان‌های كمك باروری پیشرفته نیاز پیدا می‌كنند.

در دیگر موارد بیمارانی كه علت مشخص ناباروری با علت مردانه دارند و پس از رفع آن علت هنوز نتیجه نگرفته باشند نیز به این مراكز ارجاع داده می‌شوند.

مردان با بیضه‌های نزول یافته كه بموقع جراحی نشده باشند، مردانی كه به دلیل بیماری كلاژن و اسكولار یا بدخیمی داروهای كموتراپی گرفته باشند، مردانی كه بر اثر جراحی یا هر دلیل دیگری مشكلات جدی داشته باشند و بسیاری از موارد دیگر، از جمله بیماران فوق هستند كه به این مركز مراجعه می‌كنند.

خوب پس تا اینجا متوجه شدیم كه چه افرادی باید به این مراكز مراجعه كنند، اما برای چنین افرادی چه تكنیك‌های درمانی و كمك باروری پیشنهاد می‌شود؟

با توجه به بررسی‌ها، پزشك بیمار را در یك طبقه اتیولوژیكی (علت یا علل بیماری) خاص قرار می‌دهد. پس ۲ انتخاب درمانی بالقوه پیش روی پزشكی معالج است.

یك روش این است كه به كمك درمان‌های اختصاصی یا غیراختصاصی پارامترهای Semen بهبود یابد و زوج به روش طبیعی صاحب فرزند شوند. روش دیگر، دور زدن مشكل مرد و رجوع به درمان‌های كمك باروری است.

تقریباً می‌توان مدعی شد تمام مداخلات پزشكی و تكنیك‌های جراحی در زمینه درمان ناباروری مردان داخل كشور قابل انجام هستندبه عنوان یك اصل، ترجیح می‌دهیم مرد درمان شده تا باروری‌اش بهبود یابد تا آن‌كه مشكل نایده انگاشته شود، ولی گاهی (كه كم هم نیست) بهبود اسپرماتوژنز امكان‌پذیر نیست و درمان روی مرد برای توانا و بارور كردن وی با شكست مواجه می‌شود یا ممكن است مشكل هر دو باشد كه در این موارد چاره‌ای جز رجوع به روش كمك باروری نیست.

به طور كلی تكنیك درمانی در مردان نابارور شامل درمان‌های جراحی، درمان‌های طبی اختصاصی و غیراختصاصی مانند تكنیك‌های زنان است، ولی نكته مهم تكنیك به دست آوردن اسپرم در مردان آزواسپرم برای استفاده در میكرواینجكشن است.

با استفاده از میكروسكوپ و با تجربه كافی در روش به دست آوردن اسپرم از بیضه با كمك میكروسكوپ، امید تازه‌ای در بیمارانی كه آزواسپرم بوده،‌ ایجاد شده است.

این درمان‌ها تا چه اندازه‌ای می‌توانند ناباروری در مردان را درمان كنند؟ آیا ممكن است علی‌رغم اجرای این شیوه‌ها باز هم توانایی باروری ایجاد نشود؟

با پیشرفت‌های شگرفی كه در درمان ناباروری ایجاد شده می‌توان ادعا كرد تمام مردانی كه در حالت عادی اسپرم دارند یا اسپرم از بیضه قابل استحصال باشد، به طور بالقوه می‌توانند پدر شوند؛ البته رسیدن به این مقصود، ممكن است مستلزم تكرار روش‌های درمان و پیگیری آن در مركز درمانی آكادمیك باشد.

با وجود این امكان جدید تا چقدر از میزان نازایی و ناباروری زوجین ایرانی كاسته خواهد شد؟

اگر منظور كاستن پیشگیری از ناباروری باشد خود یك مرحله قبل از درمان است و با درمان نمی‌توان از میزان ناباروری زوجین ایرانی كاست. پیشگیری از ناباروری مثل هر مشكل پزشكی بهداشتی سیاست‌های خاص خود را دارد كه از جمله می‌توان به آگاهی بخشیدن و آموزش والدین، بیماریابی، اجتناب از رفتارهای پرخطر و... نام برد.

خوشبختانه طی چند سال اخیر، تحولات و پیشرفت‌های شگرفی در حوزه باروری در كشور انجام شده است؛ اما به طور اخص در درمان ناباروری مردان چه كارها و دستاوردهایی در كشور داشته‌ایم؟

قابلیت پزشكان ایرانی در درمان ناباروری مردان در سطح بین‌المللی بوده و تقریباً می‌توان مدعی شد تمام مداخلات پزشكی و تكنیك‌های جراحی در این زمینه در كشور انجام شده‌ است. نوك پیكان پذیرش این بیماران كه در سال‌های‌۶۰ به سمت خارج از كشور بوده نه تنها به صفر رسید، بلكه برعكس نیز شده و بیمارانی از كشورهای مسلمان، كشورهای آسیای میانه و نیز ایرانیان مقیم خارج از كشور برای درمان به ایران می‌آیند.

آینده استفاده از این روش‌ها را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ آیا می‌توان امیدوار بود كه با كمك آن ناباروری در مردان فراموش شود؟

آینده درمان ناباروری مردان بسیار امیدوار كننده است. مشكل اصلی در درمان ناباروری مردان، بیماران آزواسپرم هستند كه حتی با روش‌های میكروسكوپی نمی‌توان از آنها اسپرم به دست آورد. در این خصوص پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی پا به پای مراكز پیشرفته جهانی طرح‌هایی را درخصوص Germ Cell Transplantation در دست اجرا دارد و حتی در بعضی از این طرح‌ها با كشورهای پیشرفته همكاری می‌كند تا امید پدر شدن را در دل تمام افرادی كه از لحاظ ژنتیكی مرد هستند، زنده كند. به امید آن افق درخشان.

بهاره صفوی