معاون معماری و شهرسازی منطقه ۳ ضمن اعلام این خبر افزود : در صورت تصویب این طرح شبکه معابر تعریض شده ، میدان اصلی بازسازی شده و فضاهای فرهنگی ، آموزشی آن توسعه می یابد.

به گزارش ایلنا ، سرور قدسی بروجنی در این رابطه گفت : در شهرتهران چهارده هزارهکتار بافت فرسوده وجود دارد که از این میان سی وهشت هکتار به منطقه ۳ تعلق دارد.

این سی و هشت هکتار شامل ۳ لکه اصلی در محله های درب دوم ، زرگنده و ده ونک است بروجنی دررابطه با ویژگیهای محلات فرسوده بیان داشت : محله ای که حداقل پنجاه درصد از ساختمانهایش بصورت غیراصولی و ناپایدار ساخته و پنجاه درصد معابرش نیز شش مترعرض داشته باشد بافت فرسوده محسوب می شود .

بروجنی همچنین افزود: از میان ۳ لکه اصلی فرسوده در سطح منطقه محله ده ونک مهمترین لکه است.

بروجنی درادامه افزود: ده ونک در ناحیه ۱منطقه ۳ شهرداری تهران واقع بوده و از شمال به بزرگراه نیایش ، از جنوب به ملاصدرا ، ازشرق به شیخ بهایی و ازغرب به بزرگراه چمران محدود است.

وی گفت: مهمترین مشکل این محله بافت فرسوده آن است به نحوی که با توجه به حدود ده الی بیست سال که از زمان ساخت اکثر خانه ها می گذرد به علت مصالح و سازه نامناسب آن بصورت بافتی فرسوده و مسئله دار تبدیل شده است این مشکل ساختمانها را در برابر زلزله و حوادث غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی به نحوی جدی تهدید می كند بروجنی گفت : طرح بازسازی ده ونک در چهارچوب طرح جامع و تفصیلی تعریف شده که در صورت اجرای این طرح محله ده ونک بصورت یک محله گردشگری در می آید.