معاون معماری و شهرسازی منطقه ۳ ضمن اعلام این خبر افزود : در صورت تصویب این طرح شبکه معابر تعریض شده ، میدان اصلی بازسازی شده و فضاهای فرهنگی ، آموزشی آن توسعه می‌یابد.

به گزارش ایلنا ، سرور قدسی بروجنی در این رابطه گفت : در شهرتهران چهارده هزارهکتار بافت فرسوده وجود دارد که از این میان سی‌وهشت هکتار به منطقه ۳ تعلق دارد.

این سی‌و‌هشت هکتار شامل ۳ لکه اصلی در محله‌های درب دوم ، زرگنده و ده‌ونک است بروجنی دررابطه با ویژگیهای محلات فرسوده بیان داشت : محله‌ای که حداقل پنجاه درصد از ساختمانهایش بصورت غیراصولی و ناپایدار ساخته و پنجاه درصد معابرش نیز شش مترعرض داشته باشد بافت فرسوده محسوب می‌شود .

بروجنی همچنین افزود: از میان ۳ لکه اصلی فرسوده در سطح منطقه محله ده‌ونک مهمترین لکه است.

بروجنی درادامه افزود: ده‌ونک در ناحیه ۱منطقه ۳ شهرداری تهران واقع بوده و از شمال به بزرگراه نیایش ، از جنوب به ملاصدرا ، ازشرق به شیخ بهایی و ازغرب به بزرگراه چمران محدود است.

وی گفت: مهمترین مشکل این محله بافت فرسوده آن است به نحوی که با توجه به حدود ده الی بیست سال که از زمان ساخت اکثر خانه‌ها می‌گذرد به علت مصالح و سازه نامناسب آن بصورت بافتی فرسوده و مسئله‌دار تبدیل شده است این مشکل ساختمانها را در برابر زلزله و حوادث غیر مترقبه از قبیل آتش‌سوزی به نحوی جدی تهدید می‌كند بروجنی گفت : طرح بازسازی ده‌ونک در چهارچوب طرح جامع و تفصیلی تعریف شده که در صورت اجرای این طرح محله ده‌ونک بصورت یک محله گردشگری در می‌آید.