در بخش كلیات این جشنواره كه از سوی خانه‌ی كتاب برگزار می‌شود، پژمان محمدی به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش فلسفه، شاخه‌ی منطق و فلسفه‌ی اسلامی، رضا محمدزاده و در شاخه‌ی فلسفه‌ی غرب، پرویز ضیاء شهابی برگزیده شدند.

در بخش دین، در شاخه علوم قرآنی، جویا جهانبخش و در شاخه ادیان دیگر، عسكر بهرامی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش علوم اجتماعی، شاخه جامعه‌شناسی، علی شریفی، شاخه علوم سیاسی، حجت فلاح توتكار و در شاخه علوم ارتباطات، نسترن خواجه‌نوری برگزیده شدند.

در بخش هنر، شاخه موسیقی، محمدعلی سلطانی و در شاخه هنرهای نمایشی، فاطمه مولازاده به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش زبان و ادبیات فارسی، در شاخه ادبیات فارسی، سجاد آیدنلو، در شاخه ادبیات داستانی، فرزانه دوستی، در شاخه شعر، محمود سنجری و در شاخه زبان‌شناسی، مهرداد نقض‌گوی كهن و حمید حسنی برگزیده شدند.

همچنین در بخش تاریخ، مختار كمیلی به عنوان نفر برتر معرفی شد.

در بخش كودك و نوجوان نیز در بخش شعر، انسیه موسویان و در بخش داستان، حسن پارسایی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

مراسم پایانی ششمین دوره جشنواره نقد كتاب در سرای اهل قلم در حال برگزاری است.