پژوهشگران دانشگاه كالیفرنیا تاكید كردند: آموزشها و تعالیم تمرینات بدنی در قالب ورزش و تربیت بدنی در مدارس شیوه‌ای كلیدی و مناسب برای بهبود سطح سلامت در بین نوجوانان خانواده‌های كم درآمد است.

این محققان تاكید كردند: آموزش تمرینات بدنی در مدارس نقش اساسی در مقابله با چاقی و حفظ تناسب اندام در نوجوانان جوامع كم درآمد ایفا می‌كند.

در این پژوهش فرصتهای مناسب برای نوجوانان در راستای بهبود سلامت آنها بر اساس فعالیت‌های روزانه منظم و مداوم شناسایی شده است.

این تحقیقات نشان داد: شركت و حضور منظم در كلاس‌های تربیت بدنی ارتباط بسیار مهم و قابل توجهی با افزایش سلامت قلبی و عروقی و نیز كاهش شاخص توده بدنی در دانش آموزان و نوجوانان دارد.

دكتر رابرت سی ورونیكا اتكنیز از مركز وزن و سلامت دانشگاه كالیفرنیا خاطرنشان كردند كه این تحقیق به حمایت از خط مشی آموزش تمرینات بدنی و پیش بردن آن كمك می‌كند.

به نظر می‌رسد در حال حاضر آموزش تمرینات بدنی در مدارس به یك ابزار غیر كاربردی برای كاهش چاقی در دانش آموزان مبدل شده است در حالی كه می‌توان از آن در مسیری بسیار سودمند بهره گرفت.

محققان تصریح كردند: تنها ۲۰ دقیقه حضور در این كلاسها كافی است كه به تناسب وزن نوجوانان كمك كند.