رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی با تأکید بر ضرورت انتقال پیام قرآن به زبانهای خارجی، ضرورت مفسر بودن مترجم قرآن را یادآور شدو گفت: تفسیر قرآن ترجمه شده به زبان ترکی آذری آماده و منتشر می‌شود .

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتشار ترجمه تفسیر قرآن گفت: کار تفسیر قرآن به صورت ضمنی در حین ترجمه متن قرآن به زبانهای خارجی صورت می گیرد که به عنوان مثال ترجمه قرآنی که مرکز ما به زبان فرانسه انجام داده با تفسیر کوتاهی همراه است.

● قرآنهای ترجمه شده به زبانهای خارجی با تفسیرهای کوتاه همراه هستند

وی افزود: در ترجمه انگلیسی، اسپانیایی و ترکی برخی توضیحات اضافی ارائه شده که این توضیحات برای تبیین و روشن کردن برخی مواضع برای غیر مسلمانان ارائه و نمی توان آن را به عنوان یک تفسیر مستقل تلقی کرد بلکه یک توضیح اضافه برای روشن شدن برخی مواضع برای مخاطب غیر مسلمان است.

حجت الاسلات نقدی تصریح کرد: بی تردید در دراز مدت در فرآیندی که برای ترجمه طی می شود اطلاعات و توضیحاتی به منظور توضیح و تبیین مسائل به دست می آید و پس از آن این اطلاعات به صورت مجزا و به عنوان تفسیر منتشر خواهند شد.

● مترجم قرآن در مرحله اول باید مفسر باشد

وی همچنین تأکید کرد: هیچ ترجمه ای از قرآن بدون نگاه به تفسیر انجام نخواهد شد. یک مترجم در مرحله اول باید یک مفسر باشد، مفهوم آیات را درک و آن مفهوم گسترده را در یک قالب کوچک عرضه کند، چرا که قالب ترجمه محدود است اما تفسیر قالبی گسترده تر دارد.

رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی اظهار داشت : گام اول ما ارائه ترجمه است، در گام بعدی باید مفاهیم را اصلاح کنیم ساختار آن را تنظیم کرده ، واژه های مترادف را از بین ببریم. مسئله این است که حجم تفسیر نسبت به ترجمه بیشتر خواهد بود اگر ترجمه در یک جلد انجام شود ، تفسیر در دو تا سه جلد می تواند انجام شود.

● تفسیر ترجمه قرآن به زبان ترکی آذری آماده می شود

حجت الاسلام نقدی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر تفسیر ترجمه قرآن به زبان ترکی آذری که نخستین ترجمه ما از قرآن بود درحال آماده شدن است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میان نهادهایی که در عرصه قرآن فعالیت می کنند این مرکز تنها مرکز رسمی است که در زمینه ترجمه قرآن فعالیت می کند سه نوع مخاطب برای ترجمه قرآن و تفسیر آن در خارج از کشور برشمرد.

● سه مخاطب برای قرآنهای ترجمه شده

رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی اظهار داشت: در خارج از مرزهای ایران برای قرآن سه مخاطب داریم. مخاطب نوع اول فرزند همین کشور است اما به عللی در کشورهای دیگر سکنی گزیده و شاید حتی فرزندان آنها با زبان فارسی هم آشنایی نداشته باشند.

وی ادامه داد که مخاطب نوع دوم افرادی هستند که به علل مختلف خواستار درک و فهم حقایق هستند و جدا از آن کنجکاو هستند بدانند مذهب ما چه مسائلی را ترویج می کند و در مرحله سوم مخاطب ما غیر مسلمانانی تلقی می شوند که ما باید پیام قرآن را به آنها به عنوان یک وظیفه منتقل کنیم.

● تفسیر؛ روشن کننده حقیقت قرآن

حجت الاسلام محمد نقدی با تأکید بر اینکه آمار افرادی که علاقمند به فهم و درک و حتی ترجمه قرآن در جهان هستند بسیار زیاد است گفت: از طریق این ترجمه ها و تفسیرها می توانیم برخی مفاهیم قرآنی که در غرب مورد سوء باور و سوء تفاهم قرار گرفته را تبیین و حقیقت آن را روشن کنیم تا آنها متوجه شوند که نگاه قرآن نسبت به جنگ، زن، همزیستی مسالمت آمیز و عدالت چیست.