سازمان وظیفه عمومی ناجا، با صدور اطلاعیه ای تاریخ اعزام به خدمت مشمولان دارای دیپلم و زیردیپلم در اسفند ۱۳۸۷ را اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، براین اساس مشمولان دارای تحصیلات زیردیپلم و دیپلم ، متولدان سالهای ۱۳۵۵ تا پایان سال ۱۳۶۸ به شرح بندهای این اطلاعیه جهت اعزام به خدمت مقدس سربازی با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت به مراکز تعیین شده در این اطلاعیه مراجعه کنند.

۱- در تهران (مشمولان ساکن تهران بزرگ) مشمولان غایب و غیرغایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند سال ۱۳۸۷ قید شده است ساعت ۶ صبح یکشنبه هجدهم اسفند و مشمولان عادی (زیردیپلم) غایب و غیرغایب مذبور در ساعت ۶ صبح دوشنبه نوزدهم اسفند به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در میدان سپاه مراجعه و حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

۲- در استانها (مشمولان ساکن شهرستان ها) مشمولان غایب و غیرغایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند سال ۱۳۸۷ قید شده است در ساعت ۷ صبح یکشنبه ۱۸-۱۲-۸۷ و مشمولان عادی زیردیپلم غایب و غیرمضمون در ساعت ۷ صبح دوشنبه ۱۹-۱۲-۸۷ به معاونت وظیفه عمومی استان مربوط (در مرکز استان) مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت خدمت اعزام شوند.