وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اذعان بر این كه روستاییان رضایتمندی از نظام ارجاع و پزشك خانواده ندارند، در تشریح علل این موضوع به اختصاص تنها ۴۰ درصد از سرانه درمان شهری‌ها به روستاییان اشاره كرد و گفت: هر چه به دنبال معادله چرایی این موضوع گشتم، هنوز هم به جواب چرایی آن نرسیدم كه چرا سرانه یك روستایی ۴۰ درصد سرانه شهرنشینان است، این در حالیست كه خون، آزمایش، دارو و غیره این افراد فرقی با هم ندارند.

دكتر عبدالرضا مصری یادآور شد: بر اساس قانون، سرانه‌ای كه برای روستاییان تصویب شده است،۴۰ درصد سرانه شهری‌هاست، بنابراین در حالی كه سرانه درمان شهری‌ها برای سال جاری ماهانه پنج هزار و ۵۰۰ تومان بود، سازمان بیمه خدمات درمانی برای ارائه خدمات سه سطح به روستاییان به ازای هر فرد دو هزار و ۲۰۰ تومان در ماه دریافت می‌كند.

وی با بیان این كه سطح یك خدمات درمانی شامل خدمات سرپایی در روستاها می‌شود، عنوان كرد: در عین حال بر اساس موافقنامه‌ای كه با وزارت بهداشت امضا كرده‌ایم، یك‌هزار تومان از سرانه ۲۲۰۰ تومانی روستاییان را به این وزارتخانه می‌پردازیم.

مصری ادامه داد: بنابراین تمامی خدمات درمانی پس از ارجاع روستایی به شهر برای دریافت خدمات سطح دوم و سوم یعنی خدمات تخصصی، پاراكلینیكی و یا بستری و جراحی در بیمارستان‌ها را با یك‌هزار و ۲۰۰ تومان در سازمان بیمه خدمات درمانی پوشش می‌دهیم، لذا صندوق بیمه روستاییان در حال حاضر با بدهی مواجه شده است.

وزیر رفاه همچنین به كاهش تعهدات در طول هر سال اشاره و در این باره تصریح كرد: متاسفانه تعهدات هر سال ما كمتر شده و آن به دلیل فشارهای زیادی است كه هر سال بر ما تحمیل شده است، به عنوان مثال اقلام دارویی تحت پوشش پزشك خانواده روستایی از ۴۲۰ قلم در حال حاضر به ۲۱۲ قلم كاهش یافته است و این امری مناسب نیست.

وی با تاكید بر این كه باید بنا به نوع خدمت ارائه ‌شده، قیمت تعیین ‌شود نه آدمی كه خدمت را دریافت می‌كند، با طرح سوالاتی همچون، آپاندیسیت یك شهری چه فرقی با آپاندیسیت یك روستایی در اتاق عمل دارد؟ خاطر نشان كرد: این امر باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. از طرف دیگر آزادی در سیستم ارجاع وجود ندارد.

وزیر رفاه افزود: چرا كه فرد شهری كه دارای دفترچه بیمه است، می‌تواند به هر جا كه دوست داشته باشد مراجعه می‌كند، بنابراین به دلیل وجود آزادی عمل، میزان رضایتمندیش نیز بالاتر است. حتی اگر از درمان خود نتیجه‌ای نگیرد، پزشك را مقصر نمی‌داند، این در حالیست كه روستایی اختیاری برای انتخاب پزشك پایه ندارد، همچنین این پزشك است كه تشخیص می‌دهد، بیمار باید به متخصص مراجعه كند یا خیر.

مصری با بیان این كه تمامی این عوامل باعث می‌شود تا میزان رضایتمندی مورد نظر از پزشك خانواده روستایی حاصل نشود، گفت: ما نیز این امر را قبول داریم كه رضایتمندی در این قضیه وجود ندارد و یا آن كه نتایجی كه به ما ارائه می‌شود، نشانگر این موضوع است.

وی با اعلام برگزاری همایشی در پنجم اسفند ماه جاری كه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی برگزار می‌شود، یكی از موضوعات این همایش را نقد عملكرد سه ساله اجرای بیمه روستاییان و تعیین جهت‌گیری‌های سال آینده عنوان كرد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی، با یادآوری اجرای طرح پزشك خانواده‌ و نظام ارجاع در سراسر كشور، به محقق نشدن این امر در شهرها اشاره كرد و گفت:‌ برای اجرای این طرح در كشور خوشبختانه وزارت بهداشت همراهمان است. البته معتقدیم لازمه اجرای این طرح پایه‌ریزی مناسب است، چرا كه نمی‌توان با سلامت مردم بازی كرد و در اجرای آن باید از هر جهت مطمئن باشیم كه سلامت مردم به خطر نمی‌افتد.

مصری در پایان اظهار كرد: چنان چه تمهیدات درست پی‌ریزی نشود، باعث شكست طرح می‌شود، لذا برای جلوگیری از این امر باید همه تمهیدات به گونه‌ای اندیشیده شود تا مردم از خدمات دریافتی جدید راضی باشند.