مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی گفت:وزارت آموزش و پرورش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در طرح رافع اختصاص داده است.

دکتر رضا مومنین با بیان اینکه مبلغ اختصاص داده شده تنها سهم وزارت آموزش و پرورش در طرح رافع است، افزود: سهم استانها نیز در این طرح به صورت جداگانه پرداخت می شود.

بر اساس طرح رافع آموزش و پرورش موظف است از دانش آموزان یتیم مستعد ثبت نام به عمل آورد.

به گفته مومنین وزارت آموزش و پرورش با اختصاص همین اعتبار در سال گذشته ۴۰ هزار دانش آموز یتیم مستعد از طریق طرح رافع در مدارس غیردولتی ثبت نام شدند و در این مدارس ادامه تحصیل کردند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی طرح رافع را تدبیری برای ایجاد عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: یکی از راه های بسط عدالت اجتماعی اجرای طرح رافع در جامعه و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان یتیم مستعد است.

مومنین مصوبه اخیر آموزش و پرورش در این رابطه تا ظرف چند روز آینده به استانها ابلاغ می شود.

هر سال به منظور پشتیبانی از طرح رافع، دولت بودجه ای را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد. امسال هم مانند سنوات قبل، این مبلغ از سوی دولت در اختیار مسوولان ذی ربط قرار گرفته است.