آفتاب

بزرگترین پایانه مسافربری شمالغرب و غرب كشور توسط رییس جمهور افتتاح شد

بزرگترین پایانه مسافربری شمالغرب و غرب كشور توسط رییس جمهور افتتاح شد

در كنار۳۰ پروژه شاخص و مهم آذربایجان غربی و همزمان با سراسر كشور:بزرگترین پایانه مسافربری شمالغرب و غرب كشور توسط رییس جمهور افتتاح شد.

کد N506728

وبگردی