آفتاب

هاشمی نسب: سایه خداداد پیام را برای پرسپولیس «شاخ» كرد

هاشمی نسب: سایه خداداد پیام را برای پرسپولیس «شاخ» كرد

مهدی هاشمی نسب مدافع پیام فاصله ای تا دستیاری ندارد. هاشمی نسب در بازی مقابل پرسپولیس تجربه مربیگری در پیام را پیدا كرد تا شاید با بازگشت عزیزی او در ۲ پست بازیكن و مربی در خدمت تیم مشهدی باشد.

کد N505817

وبگردی