با حل شدن مشكل "سعید آگین سانیا" سرانجام این بازیكن نیجریه‌ای می‌تواند ایران را ترك كند.

سعید آگین سانیا بازیكن نیجریه‌ای تیم كاوه تهران كه به دلیل اختلافات مالی با این باشگاه، به مدت سه سال اجازه خروج از كشور را نداشت، با حل شدن مشكلات‌اش می‌تواند ایران را ترك كند.

كاوه و آگین سانیا بر سر پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون تومان با هم اختلاف داشتند كه حتی این اختلاف مالی در برهه‌ای باعث تعلیق باشگاه شد.

روز شنبه جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال برگزار شد كه در نهایت مقرر شد باشگاه كاوه با پرداخت ۲۳ میلیون تومان مشكلات به وجود آمده را بر طرف كند تا این بازیكن نیجریه‌ای بتواند بعد از سال‌ها به كشورش بازگردد.

در مدتی كه آگین سانیا اجازه خروج از ایران را نداشت، پدرش در نیجریه درگذشت.

اخیرا "آگین سانیا" در یك برنامه‌ی تلویزیونی با گریه خواهان رفع مشكل خود جهت خروج از كشور شده بود.