قصران داخل روستاهای لواسان و رودبار قصران را شامل می‌شود. قصران منطقه‌ای بسیار كهن است كه نام آن حتی در تورات هم آمده است و در آن زمان كه خطه ری ‌آباد و مركز سیاسی بود، یكی از شهرستان‌های آن محسوب می‌شد.

در تقسیمات جغرافیایی كنونی این شهرستان دیگر به صورت قدیم وجود ندارد. قصران از دیرباز به دو بخش قصران داخل (لواسانات و رودبار قصران...) و قصران خارج (تهران و شمیران...) تقسیم می‌شده است.

نویسنده كتاب به همراه تعدادی از دانشجویانش در یك كار میدانی با تهیه پرسش‌نامه‌ای با هزار و ۲۰۰ واژه اطلس گویش‌شناسی قصران داخل را تدوین كرده است.

دیهیم در مقدمه كتاب درباره این پرسش‌نامه آورده است: "پرسشنامه‌های تهیه شده برای تدوین این اطلس سئوال‌هایی درباره تمام جنبه‌های زندگی روستاییان گنجانده شده بود تا شیوه گویش و تلفظ آن منطقه روشن شود. ۱۶ روستا در این اطلس مورد پرسش قرار گرفته‌اند. نتیجه پرسش‌ها به تفكیك واژه‌ها روی نقشه مشخص شده تا گویش هر یك از روستاهای بخش قصران داخل مشخص شود. یكی از نكته‌های جالب آمده در كتاب، گویش بچه است كه در منطقه قصران داخل به آن اجلك یا اجل می‌گویند! "

"گیتی دیهیم " متولد ۱۳۱۳ تهران است.

او تحت تأثیر استادان خود "كیا "، "خانلری " و "یارشاطر " به حوزه زبان‌شناسی علاقه‌مند شد.

"دیهیم " دكترای خود را در حوزه زبان‌شناسی اخذ و تاكنون بیش از ده‌ها كتاب و مقاله تألیف و ترجمه كرده است.

وی سال‌ها استاد زبان و ادبیات فرانسه در یكی از دانشگاه‌های كانادا و دانشگاه شهید بهشتی تهران و عضو ناپیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است.

همچنین "فرهنگ آوایی فارسی " وی در سال ۸۰ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان كتاب تشویقی سال شناخته شد. انتشارات سروش، كتاب "اطلس گویش شناسی قصران داخل " را در ۳۴۸ صفحه با قیمت ۹ هزار تومان منتشر كرده است.