آفتاب

نصب ۲ تابلوی نمایشگر چندمنظوره آلودگی هوا در پایتخت

نصب ۲ تابلوی نمایشگر چندمنظوره آلودگی هوا در پایتخت

مدیر عامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران، از ایجاد پنج ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا و نصب دو تابلوی نمایشگر چندمنظوره آلودگی هوا تا پایان سال خبر داد.

کد N454668

وبگردی