موسسه هنری سالوادور دالی اثر «متامورفیس نارسیس» را برای مدت سه ماه در معرض دید عموم قرار داده است.این تابلوی رنگ و روغن كه از موزه تیت لندن به امانت گرفته شده است در تئاتر-موزه سالوادور دالی به نمایش گذاشته شده است. براساس یك افسانه یونانی، نارسیس شیفته تصویر خود در آب شد و از شدت فراغ در غم و حسرت از بین رفت. خدایان به یاد وی گلی را رویاندند كه نارسیس (نرگس) نام گرفت.

سالوادور دالی این افسانه را در سال ۱۹۳۷ پس از بازگشتش از آمریكا به پاریس بر بوم ترسیم كرد. در این تصویر، نارسیس در حالی كه در كنار حوضچه آبی مغموم نشسته است نقاشی شده است. در كنار این فیگور، دستی كه تخم مرغی را در دست دارد دیده می شود. گل نرگسی از پوسته این تخم مرغ در حال شكوفا شدن است. دالی این اثر را نیز همانند دیگر آثارش به شیوه فراواقعگرایی خلق كرده است.