پیشرفت‌های سریع در تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات زمینه را برای پیاده كردن استراتژی‌های اجرایی در جهت كاهش تداخل ترافیكی، افزایش اطمینان و كمك به افرادی كه دچار تصادف، خرابی وسیله نقلیه یا سوانح دیگر شده‌اند را فراهم نموده‌ است. در گذشته تلاش برای استفاده بهینه از زیرساخت‌های حمل و نقل به روی اجزای منفرد سیستم متمركز شده بود به‌عنوان مثال می‌توان به فعالیت‌هایی از قبیل خط‌كشی و علامت‌گذاری رمپ‌ها، نصب علائم هشداردهنده مختلف و كنترل سیگنال اشاره نمود. بهترین روش برای پرداختن به مشكلات ترافیكی استفاده از یك سیستم گسترده شامل مجموعه‌ای از ابزارهای كنترلی و اندازه‌گیری برای اجزای ‌مختلف سیستم می‌باشد. محققان مركز PATH در كالیفرنیا در حال حاضر مشغول تدوین و تكمیل تكنولوژی‌ها و استراتژی‌هایی برای نیل به یك سیستم حمل و نقل فراگیر و موثر می‌باشند.

● مدیریت سوانح: تحلیل روش‌ها و بهبود آنها

با پاسخ سریع و پاكسازی به‌موقع سوانح و به زبان دیگر افزایش ظرفیت بزرگراه‌ها در حین وقوع سوانح، هزینه‌های اقتصادی ناشی از تداخل ترافیك و سایر آثار مخرب آن كاهش خواهد یافت. این موضوع منتهی به سفرهای مطمئن‌تر و سریع‌تر خواهد شد و از طرفی امكان سفرهای بیشتری با استفاده از شبكه حمل و نقل موجود فراهم می‌شود. تحقیقاتی كه توسط دانشگاه كالیفرنیای‌جنوبی صورت می‌گیرد نشان می‌دهد چگونه می‌توان از تكنولوژی جدید در جهت بهبود روش‌های مدیریت سوانح استفاده كرد. در این تحقیق با استناد به روش‌های به كار گرفته شده در مدیریت سوانح در شهر LOS ANGELES به امكان بهبود این روش‌ها و مقایسه كاهش تاخیرات مربوط به سوانح با استفاده از تكنولوژی‌ها و روش‌های بهبود یافته می‌پردازد. در یك نتیجه‌گیری عمومی، ارسال به موقع نقش بسیار مهمی در سیستم مدیریت سوانح كارآمد ایفا می‌كند. این موضوع همچنین شامل توانایی ارسال نیروهای مجهز و كارآمد و داشتن نیروی آماده نزدیك محل‌های وقوع سانحه و توانایی تشخیص این نكته كه كدام گروه از نیروها زودتر به محل حادثه خواهند رسید، می‌باشد.

● آثار مثبت ظرفیت بزرگراه‌ها

یك مانع احتمالی برای هر نوع افزایش ظرفیت در بزرگراه‌ها این است كه جذب تعداد بیشتری از وسایل نقلیه و افزایش تردد موجب آثار زیان‌بار برای محیط زیست خواهد شد. احداث خطوط عبور اختصاصی برای وسایل نقلیه با ظرفیت بالا (HOV) در بزرگراه ۸۰ بین CARQUINEZ و پل‌های سانفرانسیسكو و بازسازی راه ارتباطی CYPRESS در OKLAND بین ۸۰-I و ۸۸۰-I در جهت كاهش همین آثار منفی می‌باشد. در یك بررسی كه در بهار سال ۱۹۹۹ توسط PATH صورت گرفت میزان كاهش زمان سفر برای رانندگان و نحوه تاثیر اقدامات فوق روی تصمیم‌گیری رانندگان برای انتخاب مسیر و مبدا و همینطور تاثیر این اقدامات روی تصمیم‌گیری استفاده‌كنندگان از مسیر در مورد انتخاب شغل و محل زندگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

● فواید تكنولوژی‌ها حمل و نقل هوشمند برای محیط زیست

شاید مهم‌ترین مانع در برابر گسترش سریع تكنولوژی‌های سودمند عدم آگاهی از آثار مفید واقعی آنها به روی محیط زیست باشد. ارزیابی‌های در خصوص بررسی آثار تكنولوژی‌های جدید صورت پذیرفته ولیكن در مورد تاثیرات استفاده از تكنولوژی‌های جدید در حمل و نقل به روی محیط زیست مطالعات زیادی صورت گرفته است. محققان UC DAVIS و دانشگاه CLAREMONT یك مطالعه دقیق روی ITS و كیفیت هوا و همینطور مصرف انرژی و استفاده از سایر تكنولوژی‌ها انجام دادند. هدف از انجام این مطالعه ابداع روش‌های ارزیابی و ابزار تحلیلی جهت اندازه‌گیری تغییرات مصرف انرژی و میزان آلاینده‌ها با توجه به استفاده از تكنولوژی‌های ITS می‌باشد و پس از آن از این ابزار برای رتبه‌بندی تكنولوژی‌های قابل استفاده در ITS بر حسب فوایدی كه برای محیط زیست دارند بر مبنای شبیه‌سازی سناریوهای مختلف استفاده خواهد شد.

● پیش‌بینی كوتاه‌مدت جریان ترافیك در بزرگراه‌ها

پیش‌بینی مناسب پارامترهای جریان ترافیك از اجزای ضروری هر سیستم كنترل ترافیك موفق بوده و یكی از پایه‌های مدیریت پیشرفته شبكه‌های ترافیك پویا می‌باشد. متخصصان IRVINE یك سیستم پیشرفته برای پیش‌بینی كوتاه‌مدت جریان ترافیك ابداع كرده‌اند كه جریان ترافیك و میزان اشباع را در بزرگراه با توجه به اطلاعات لحظه‌ای كه اخیرا برداشت شده و اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های مجاور پیش‌بینی می‌كند. مدل ابداعی از اطلاعات شبیه‌سازی شده و حقیقی به طور قابل قبولی استفاده می‌كند.

منبع: سایت سازمان راهداری کشور