معاون پژوهشی مدرسه عالی فقه حجتیه باتاكیدبرضرورت كاربردی كردن نقش دین دردنیای امروز ازآن به عنوان هدف همایش نقش دین در دنیای معاصر یادكرد.

حجت الاسلام دکتر حسن عابدیان، معاون پژوهشی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی حجتیه وابسته به جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به برگزاری همایش نقش دین در دوران معاصر به خبرنگار شبستان گفت: یکی از ضرورت های برگزاری این همایش این است که در جهان امروز خلاء نبود دین به خوبی احساس می شود بنابراین حضور دین در جوامع مختلف و ایفای نقش آن می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

وی افزود: با ایجاد این سوال که دین می تواند چه نقشی در دنیای امروز داشته باشد به برگزاری این همایش اقدام کردیم و به تناسب موضوعات مختلفی در زمینه مختلف قرآن، حدیث، اخلاق، تربیت، ادبیات، فلسفه، کلام فراخوان مقاله داریم که بعد از اعلام فراخوان حدود ۱۲۰ مقاله پژوهشی در زمینه مختلف به دبیرخانه ما ارسال شد که از این تعداد ۹۹ مقاله از آن طلاب خارجی از کشورهای پاکستان، هند، عراق، اذربایجان و افغانستان می باشد.

حجت الاسلام عابدیان ادامه داد: تعداد ۲۱ نفر از شرکت کنندگان زن و بقیه مرد بودند و برخی از مخاطبان نیز برای نخستین بار اقدام به نوشتن مقاله ای می کردند البته باید گفت ۵۱ درصد کل مقالات از آن طلاب مدرسه و ۴۹ درصد برای خارج از مدرسه بوده است که بعد از داوری روی آثار ۸ مقاله به عنوان مقاله برتر شناخته شدند.

معاونت پژوهشی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی حجتیه وابسته به جامعه المصطفی العالمیه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین همایش هایی سبب می شود که ذهنیات افراد متوجه معنویات و مسئله دین شود و این سوال را برای آنها مطرح سازد که آیا دین می تواند در جامعه معاصر کارکردی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: کاربردی کردن دین در دنیای معاصر یکی از اهداف عمده برگزاری این همایش است موجب احیای بیشتر فرهنگ دینی مذهبی می شود و از نظر فکری و معنوی افکار زیادی را متوجه نقش دین و اهمیت آن می كند.