اردشیر محمدی اظهار کرد: «با پایان یافتن بررسی و بازنگری در قانون امور گمرکی از سوی کارگروه کارشناسی گمرک، این قانون برای اظهارنظر به وزارتخانه ها، اتاق بازرگانی و سایر بخش هایی که به اصلاح قانون کمک می کنند ارسال شده است و ظرف ۱۵ روز آینده پاسخ ها جمع آوری و پس از اعمال در قانون بازنگری شده؛ قانون امور گمرکی به کارگروه تحول اقتصادی ارسال می شود تا پس از تصویب در آنجا لایحه آن تقدیم مجلس شود.» رئیس کل گمرک عنوان کرد: «محورهای بازنگری شده قانون امور گمرکی پس از نظرخواهی و اعمال اصلاحات با جمع بندی اعلام خواهد شد.»

وی در ادامه همچنین خبر داد تیم کارشناسی آنکتاد اوایل هفته جاری برای استقرار سیستم آسیکودا در گمرکات کشورمان در ایران مستقر شدند و با همکاری کارشناسان گمرک در تلاش هستند تا پایان امسال سیستم آسیکودا را در رویه ترانزیت عملیاتی کنند.