در محدوده باستانی شوش هیچ هتلی ساخته نمی شود.جعفری، معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی در سفر به خوزستان گفت: حریمی كه برای ساخت هتل در نظر گرفته شده از محدوده حریم شهر باستانی خارج است. با این حال این محل نیز به لحاظ باستانی بودن مورد بررسی و گمانه زنی قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: در برنامه ساخت هتل، كار كارشناسی صورت می گیرد و ما هویت ملی خود را فدای ساخت یك هتل نخواهیم كرد. وی در ادامه از برنامه ساخت موزه منطقه خوزستان در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در اهواز خبر داد.