امروز شنبه یازدهم خرداد سال ۱۳۸۷ هجری شمسی مقارن است با بیست و پنجم جمادی الاول سال ۱۴۲۹ هجری قمری و برابر است با سی‌ویکم می سال ۲۰۰۸ میلادی.

● "انبار" واقع در غرب عراق امروز به " پیروز شاپور " تغییر نام داد

در چنین روزی در سال ۲۴۳ میلادی در پی پیروزی بر گوردیان سوم امپراتور روم، شاپور اول شاه ساسانی ایران شهر « انبار » واقع در ۶۰ كیلومتری غرب بغداد امروز را به شهر « پیروز شاپور » تغییر نام داد.

چندی پس از این شكست، گوردیان به دست افرادش كشته شد و فیلیپ را به امپراتوری روم برداشتند كه با شاپور صلح كرد و امتیازات فراوان به او داد. در برخی نوشته ها آمده است كه شاپور «انبار» را پس از عمران و آبادی و انتقال جمعیت بیشتر، « پیروز شاپور » نامیده بود. به درستی دانسته نیست كه از چه زمانی این منطقه كه اینك ایالت الانبار( عراق ) خوانده می شود به نام قدیمی خود بازگشت داده شده است.

فالوجه یكی از شهرهای ایالت انبار عراق است و در همین ایالت، اخیرا به یك مجلس عروسی چادر نشینان عرب حمله هوایی شد و گروهی كشته شدند. شاپور اول كه در سال ۲۴۲ شاه شده بود جنگ با رومیان را از پدرش ، اردشیر ، به ارث برده بود.

شاپور پس از پیروزی بر گوردیان سوم و امضای قرارداد صلح با فیلیپ عازم آسیای میانه شد و در طول همین سفر بود كه از عقاید «مانی» آگاه گردید و برای مدتی كوتاه به پشتیبانی از او برخاست.

● تحصن روحانیون مشروطه خواه در حرم حضرت عبدالعظیم

درچنین روزی در سال ۱۲۸۸ خورشیدی شمار زیادی از روحانیون مشروطه خواه كه در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و سفارت عثمانی گرد آمده بودند از تحصن خارج شدند .

آنان به دلیل اینكه از استبداد بیش از حد محمد علیشاه و سركوبی آزادیخواهان توسط او به تنگ آمده بودند ، در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم (ع)اقدام به تحصن كردند .

در همین حال از سوی انجمن ایالتی به مجاهدان دستور داده شد كه برای احتراز از بهانه گیری روس ها اسلحه خود را زمین بگذارند . با این همه این عمل مانع از هجوم مسلحانه روس ها و بدنبال آن انگلیسی ها به ایران نشد .