دومین جلد از مجموعه "آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن" تألیف حجج الاسلام محمد بهشتی، مهدی ابوجعفری و علی‌نقی فقهی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تجدید چاپ شد.

این کتاب مجموعه ای ۵ جلدی است که درباره ۳۰ متفکر و اندیشمند مسلمان تدوین می شود .

در این مجموعه به روش توصیفی اندیشه‌ها و آرای برخی متفکران برجسته تشریح شده‌‌ است.

جلد دوم از این مجموعه به پنج بخش با عنوانهایی چون مسکویه، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی و مولوی تدوین شده ‌است.

جایگاه انسان، شناخت حسی، اخلاق طبیعی و عادی، روش تعقل و اندیشیدن، مراحل تربیت، ارزش‌های اجتماعی، کمال انسان، تفکر فلسفی، گرایش مذهبی، برتری انسان و پایان مسیر انسان از موضوعات مورد بحث در این اثر هستند .