بیست و ششمین جلد از مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری كه شامل نخستین جلد از بخش تفسیر است، بتازگی توسط انتشارات صدرا راهی بازار نشر شده است. این جلد كه شامل شناخت قرآن و تفسیر سوره‌های حمد، قسمتی از بقره، انفال، توبه، نور، زخرف، دخان، جاثیه، فتح و قمر است از نوارهای صوتی استاد شامل سخنرانی‌های ایشان در مباحث تفسیر قرآن است.

این كتاب همچنین شامل فهرست آیات قرآن در صفحات مختلف، فهرست احادیث، فهرست اشعار فارسی و عربی، فهرست اسامی اشخاص و فهرست اسامی كتاب‌ها، مقالات و نشریات است.

كتاب یاد شده كه از حدود ۱۵۰ ساعت تفسیر قرآن استاد استخراج شده، عمدتا تفسیر سوره‌هایی از جزء ۲۵ تا ۳۰ است كه حاوی مطالبی بدیع و مرتبط با مسائل روز بوده و از بیانی روان و شیوا برخوردار است.

این كتاب در اردیبهشت ۸۷ و در سالگرد شهادت استاد شهید در ۳۰۰۰ نسخه و به بهای ۶۲ هزار ریال توسط انتشارات صدرا و با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری منتشر شده است.