مژده دقیقی مترجم آثار داستانی گفت: کتاب " نقشه هایت را بسوزان" آخرین اثری است که برای چاپ به ناشر سپرده ام.

دقیقی گفت: آخرین اثری که برای چاپ به ناشر سپرده ام مجموعه داستانی است با عنوان " نقشه هایت را بسوزان" ،داستان های این مجموعه را از میان داستان های برگزیده معاصر ادبیات انگلیسی زبان انتخاب کرده ام . پیش از این هم دو مجموعه داستان با عنوان " اینجا همه آدم ها اینجوری اند" و "مشقت های عشق"به این روال منتشر کرده بودم.

مژده دقیقی (زادهٔ سال ۱۳۳۵) مترجم ایرانی ادبیات داستانی است، که در حوزه ترجمهٔ داستان‌های کوتاه شناخته شده‌است.

از مشهورترین آثار ترجمه شده توسط وی می‌توان از عدالت در پرانتز نوشته ایزاک بابل نام برد.